prop wash

Efekt, kdy proud vody vytvořený lodním šroubem a nasměrovaný na vytočené kormidlo posune lodní záď proti směru vytočení kormidla. Je možný jenom u lodí, které mají kormidelní list za šroubem – lodě se dvěma kormidelními listy a šroubem mezi nimi tento manévr použít nemohou.